Historie

Jorløse og omegns historie. 

Vesterbygaard:

Vesterbygaards Hovedbygning er opført i 1844-46 af Christian Andreas Fonnecbech. C.A. Fonnesbech, var i 1873-74 konceilspræsident i Danmark. Det er det samme som statsminister i vore dage.

Vesterbygaard ejes idag af Dorthe Fonnesbech gift Estrup med Adam Estrup. Gården indeholder en kæmpepark, med mange sjældne træer og buske. For år tilbage kunne man gå tur i parken mod betaling af et mindre beløb. Idag efter en foreningsaftale med Dorthe og Adam. Vesterbygaards jordtilliggende er 305 ha.


Præsteleddet:

Er en gammel kirkesti. Den var før 4 meter bred, og blev brugt af Værslev præsten til genvej, da Jorløse var i pastorat sammen med Værslev. Børnene måtte dengang gå til præst i Værslev, 10 km. i efterårs pladder og vintervejr! ja hvorherrebevares. Det fortaber sig i fortiden, hvornår sammenhørigheden startede, men den sluttede i 1913, hvor Jorløse fik sin egen og første præst, Ferdinand Jersin.

Stien er idag 1 meter bred, Jorløse Beboerforening klipper og passer selv denne fine natursti. Ejerne af jorden omkring stien har flere gange prøvet af få den nedlagt. Det er jo lidt af et åndehul, hvor man kan gå i fred og ro for den stærke trafik på vejene.


Den Gamle Brugsforening, Jorløse Byvej 49:

Den lukkede den 1. marts 1987. Uddelerparret Birthe og Flemming Hallgren, overtog butikken og oprettede en købmandsforretning i samarbejde med "Sparkæden". Forretningseventyret sluttede den 31.12.1990. Efter den tid er der ikke flere dagligvareforretninger i Jorløse. Den 18. august 1998 brændte stuehuset, det blev fjernet og forretningslokalerne omdannet til beboelse.


Legepladsen på Blachsvej:

Den har været der siden 1990 og vi har gjort en hel del ud af den, det er nærmest bybørnenes hjerte. De senere år har Jorløse Beboerforening investeret i gynger, legehus og vippe. Det er børnene utrolig glade for. I det nordøstlige hjørne har vi sat en lille slisk, som de kan glide lidt på, der er også blevet plads til en mindre kælkebakke. Kalundborg Kommune Vej og Park klipper græsset på legepladsen endnu, og det er vi selvfølgelig meget glade for. Der holdes flere komsammenfester i løbet af året. I den sydlige hjørne af legepladsen har Jorløse 4H etableret nogle haver, som børnene flittigt passer rigtig godt. Som I kan se på billedet er der aktivitet på legepladsen. 


Skolen:

Skolen lå på Jorløse Byvej 39, den blev bygget i 1887 og revet ned i 1993. Men! undervisningen ophørte allerede i 1976, hvor børnene blev flyttet til Hvidebæk Skolen. Der var dog stadigvæk bibliotek indtil 1987. Beboerforeningen brugte skolen til kursus og møde virksomhed i en årrække, indtil sommeren 1993 , hvor Hvidebæk Kommune fjernede den fra jordens overflade med doser. Så! her er ingen skole og børnehave at kæmpe for mere! Der er en græsplæne som Kalundborg Kommune Vej og Park passer endnu.


Mindestenen:

Opstillet i juni 1888 af en kreds beboere i Jorløse Sogn til minde om stavnsbåndets ophævelse. Alt i Jorløse hørte dengang under Selchausdal og beboerne i sognet. De var tvunget til at gøre deres hoveriarbejde der. Derfor mindestenen om stavnbåndets ophævelse i 1788. Vi i Jorløse Beboerforening forskønnede anlægget ved stenen i 2006.


Forsamlingshuset:

Bygget i 1890 af Jorløserne som Øvelses-og Mødehus. Huset er blevet udvidet flere gange siden. Man har lige indkøbt nyt brugt inventar, borde, og stole fra nedlagte Viskinge Forsamlingshus.

Huset udlejes omkring 60 gange årligt. Før var huset det lokale afstemningssted ved alle valghandlinger. Efter at sognet blev indlemmet i Kalundborg Kommune d. 1. januar 2007 blev valgstedet i Forsamlingshuset nedlagt og flyttet til Svebølle Hallen. Det er rigtig ærgeligt.


Udsigt ved Madesø:


Madesø ligger smukt nedenfor Madesøvej. Under anden Verdenskrig blev der gravet masser af tørv i Jorløse-moserne, mange af de tørvegravene er der endnu, efter 70 år.

Det var ved opgravningen at man fandt "Venus fra Jorløse". En kvindeskikkelse på økse af kronhjortetak.


Ridebanen:

Anlagt som sportsanlæg i 1949 af de unge i den tids Jorløse med støtte fra sognerådet, jorden blev stillet til rådighed af Jorløsegavn, der som modydelse fik et tilsvarende stykke af skolens jord ved Jorløse. Sportsanlægget var oprindeligt beregnet til håndbold og fodbold. Men da Jorløse Gymnastik-og Idrætsforening lukkede, overtog den nystiftede Nordvestsjællands Rideklub i 1967 anlægget, som idag bliver anvendt til ridetræning, ridestævner, konkurrencer m.m.


Spanvall - førhen hessiccator (tørrestation Tissø):

Bygget i 1940 og brugt som tørrestation af lucerne som blev omdannet til lucernemel. Købt af Kaj Østergaard i 1979 til produktion og salg af træbriketter, træpiller, tørvestrøelse m.m. Idag er Spanvall den største virksomhed i Jorløse med ca. 10 ansatte.


Tissø Roklub:

Ved Hallebyåens udløb i Tissø oprettet i 1950 og har fungeret lige siden.

Kurt Johansen